Укласти декларацію ОНЛАЙН

Бородавки вiдносяться к доброякicним новоутворенням. Вони з'являються на шкiрi пiд дiєю вiрусу папiломи людини.

Потрапляючи в органiзм з ослабленим iмунiтетом, збудник запускає процесс розростання клiтин епiдермiсу.

Внаслiдок цього формується новоутворення, яке вiдрiзняється за формою i кольором. 

Понад 80% людей є носiями папiломавiрусу, але мало хто знає про це. Все тому, що в бiльшостi випадкiв патологiя не супроводжується характерними симптомами.

Чим небезпечнi бородавки?

Видiляють декiлька рiзновидiв наростiв, кожен з яких має свої особливостi розташування, форми та кольору. Об'єднує всi форми те, що причиною появи бородавки завжди є вiрус. Вiдповiдно, можна зробити висновок, що це захворювання заразне.  

Бородавки можуть розростатися. Вони здатнi досить швидко захоплювати здорову шкiру за рахунок схильностi до самозараження. Саме тому важливо якомога ранiше звернутися до лiкаря i пiдiбрати метод лiкування.

Найстрашнiша небезпека в тому, що за наявностi певних чинникiв окремi види бородавок можуть перероджуватися в злоякiснi пухлини. Зокрема це стосується гострих кондилом, обумовлених дiєю онкогенного типу вiрусу.

Вiдповiдно, наявнiсть таких новоутворень – пряме показання к видаленню. 

Коли видаляють нарости?

Зазвичай людинi бородавка не заважає, тому вона не поспiшає звернутися до лiкаря. Виняток – випадки, коли порушується естетика. Наприклад, нарiст знаходиться на обличчi. Окрiм цього, варто проконсультуватися з дерматологом у таких ситуацiях:

 • розростання новоутворення з переходом на здоровi дiлянки шкiри;
 • швидке та помiтне збiльшення наросту;
 • змiна кольору, щiльностi;
 • незручне розташування, через яке мiсце травмується комiром, взуттям, поясом;
 • видiлення кровi з наросту;
 • наявнiсть бородавок на статевих органах.

 

Названi ознаки несуть загрозу та пiдвищують ризик переродження новоутворення в ракову пухлину, тому вони є показаннями до видалення. Вiдповiдний метод втручання обирає тiльки фахiвець.
 

Як видаляють бородавки?

Видалення наростiв обирають в тому випадку, коли медикаментозна терапiя виявилася неефективною або новоутворення небезпечне в планi переродження. Пiсля осмотру лiкар пiдбирає оптимальний спосiб втручання, призначає додатковi дiагностичнi заходи для виключення протипоказань.

 • Електрокоагуляцiя. Нарiст видаляють за допомогою електричного току. Безпечна i ефективна методика, сухий струп вiдпадає через пару тижнiв. Процедура проходить пiд мiсцевою анестезiєю.
 • Видалення радiохвилями. Оптимальний варiант для невеликих наростiв. Так званий радiонiж – альтернатива скальпелю. Вiн видаляє бородавку на всю глибину пiд контролем зору. Радiохвиля дозволяє оперувати майже безкровно.
 • Крiодеструкцiя. Дозволяє впливати без ризику кровотечi. Якщо нарiст великий за розмiром, процедуру повторюють. Пiд дiєю азоту рiдина бородавки перетворюється на кригу, кристали якої збiльшуються та руйнують стiнки патологiчних клiтин. 
 • Видалення лазером. Метод без болi, один з найшвидших. Ризик кровотечi вiдсутнiй, кiрка вiдпадає на 4 день. Така процедура є максимально безпечною, пiдходить для будь-яких дiлянок тiла. Маленькi нарости видаляються за один раз, при великому розмiрi потрiбно декiлька процедур. Лазерний промiнь нагрiває клiтини бородавки i випарює з них рiдину. В цiлому, сеанс триває 3-5 хвилин.
 • Хирургiчне видалення. Робиться пiд мiсцевою анестезiєю. Папiлому сiчуть скальпелем, пicля чого накладають косметичний шов, за яким треба ретельно доглядати. Перiод загоєння – до 2-х тижнiв. Хiрургiчний метод має значний недолiк – великий ризик формування рубця та повторного iнфiкування тканин.   
 • Хiмiотерапiя. Новоутворення обробляється кислотами або iншими лiкарськими засобами. У бiльшостi випадкiв потрiбно до 6 сеансiв. Тобто бородавка спалюється нанесенням хiмiчних препаратiв.  

 

Пiсля хiрургiчного видалення тканини вiдправляють на гiстологiчне дослiдження для оцiнки ризику переродження клiтин в злоякiсну пухлину.
 

Якi бородавки видаляють найчастiше?

У бiльшостi випадкiв до лiкарiв звертаються з тiлесними новоутвореннями на руках, ногах, обличчi, головi та шиї. Вони розташованi на помiтних дiлянках i порушують естетику. До того ж цi нарости часто травмуються. Також видаляються бородавки на статевих органах, так як саме вони найбiльш небезпечнi. 

Чому варто звернутися до «Амбулаторiї сiмейного лiкаря» в м. Одеса

Медичний центр в Одесi надає повний спектр медичних послуг для дорослих i дiтей. У клiнiцi ведуть прийом висококласнi фахiвцi з великим досвiдом роботи.

Завдяки використанню iнновацiйного обладнання максимально пiдвищенi точнiсть дiагностики та якiсть лiкування абсолютно всiх захворювань.

При появi бородавок пацiєнти можуть пройти повне обстеження в стiнах клiнiки i на його пiдставi отримати квалiфiковану медичну допомогу.

Ми використовуємо найефективнiшi методи лiкування шкiряних патологiй та обов'язково контролюємо стан пацiєнтiв пiсля завершення терапiї. 

Процедуру можна провести в наших філіях:

м. Одеса
Фонтанська дорога, 49
Амбулаторія сімейного лікаря
Пн - Пт
8:00 - 20:00
Сб
8:00 - 15:00
 • Записатися на прийом до лікаря
 • Аналізи
 • Денний стаціонар
 • Iнструментальна діагностика
 • Маніпуляції
 • Вакцинацiя
 • Видалення бородавок
Детальніше